+372 5699 3132
+372 5190 6060
gerust.est@gmail.com / gerust@hot.ee
Meie kohta
Värikkülje- ja raamiehitstellingud
Moodulehitustellingud
Ehitustellingute aksessuaarid
Ehitustellingute montaaz
Esimesest tutvumisest kuni projekti realiseerimini

Meie servis algab esimesest tutvumisest – kohtumisest kontoris või tööl, telefonikõnest või kirjast – ning saadab Teid kuni kõikide tööde kompleksi antud osal lõpetamiseni.

Iga objekt on omamoodi ainulaadne nii töövottede mahul, kui ka ülesannete keerulisusel, mis on tellijaga meie ees pantud. Ikkagi peab tööde teostamise kvaliteet kõige kõrgemal tasemel olema. Kõige esimesena see on seotud ehitustellingute konstruktsioone kasutavate spetsialistide töö turvalisusega.
See, kes tahab kokkuhoidlikult ehitada, peab mõtlema üks samm ette. Ettenägelikkus ja arvestamine planeerimises on põhistatud eelmiste objekide teenindamise kogemusega. Ehitustellingute montaaz on töömahukas protsess. Sellepärast on niisuguste tööde jaoks väga tähtis täpne analüüs ja selge ülesanne täitmise etapide planeerimine.

Gerüst oü kompanii esitab ennast nagu projektide töötluse ja kõikide ehitustellingute tüüpide montaazi teenindusamet. Meie kvalifitseeritud töötajad pakuvad oma teadmisi ja kogemust ehitustellingute rajamisel ning aitavad meie kliendidele nende leida kõige effektiivset lahendust nende tööstusülesannete jaoks.
Seda võib saavutada antud tööosale vastava ehitustellingute tüüpi valimise abil, kokkuhoidlikuse järgi optimaalse ehitustellingute skeemi töötlemise ja selle staatiliste koormste arvutuse abil ning optimaalse töögraafiku valimise abil.
Plettac toodangu sortiment annab võimalust pakuda mitu meie kliendidest saabuvate ülesannete lahenduste võimalust. Olukorras, kus ei ole võimalust standartset lahendust leida, me pakume spetsiaalseid konstruktsioone ning kliendiga koos leiame optimaalset lahendust.

Kvaliteet ja turvalisus

Kõrge Gerüst oü tuletustase puutub mitte ainult effektiivsesse logistikasse ning tänäpäevasesse teenuste andmisesse, vaid kõigepealt kvaliteedisse ja monteeritavate konstruktsioonide turvalisusse. Selleks on ettevõtes tehtud kõik turvalisuse tehnika normide ja reeglide nõudmiste järgimiseks.

Ehitustellingute rajamiseks nõutav mitmesugusus on määratud objektide erinevusega:
mittekeerulistest värikküljede skeemidest kuni varikatusega konstruktsioonideni või väga raskete objektide jaoks keeruliste konstruktsioonide rajamiseni.

Seal, kus rajatakse ehitstellinguid, alati esitatakse erilisi nõudmisi monteerijate kvalifikatsiooni ning nii ehitistellingute elementide kui ka ehitustellingute konstruktsioonide rajamise metoodika täiustuse kohta.

Ehitustellingute montaaz tasastel fassaadidel kõrgusega kuni 30 meetrit ei ole raske monteerijatele-algajatele. Vastupidi, 70-90 meetrit pikk ehitustellingute konstruktsioon, mida rajatakse ilma ankerise kinnitamisena objekti pinna juurde, on tehniline väljakutse.
Ehitustellingute rajamise fassaadidel, usutalitus- või tööstuslikudel objektidel individuaalsed otsused on individuaalsed nagu objektid ise.

Ebastandartsed otsused

Ebastandartsete ehitustellingute montaaz nõuab projekteerimise ja täienduse kõrget täpsust. Niisugusied ülesandeid võib lahendada ainult paljuaastase kogemusega kvalifitseeritud spetsialistide olemasolu juhul. Niisuguste spetsialistide olemasolu Gerüst oü teeb meid teistest ehitustellingute montaazi pakuvatest firmadest erinevaks.

Siin on mõned näided raskete tööstusülesannete ebastandartsete lahenduste korda:
  • ripuvate ehitustellingutekonstruktsioonide montaaz rohkem kui 20 meetrit kõrgusel vitraazi seadmiseks ehitise ülemistel korrustel.
  • mitu tuhat ruutmeetrit pindalaga konstruktsioonide montaaz väljatoodudel elementidel (iga kõrgusega) ehitustellingute otse krundi peal ülesseadmise võimatuse tõttu

Te saate tutvuda nende objektidega detailselt meie leheküljes.

Alati tellijaga koos

Meie jaoks on tähtsa tellijate teeninduse operatiivsuse faktorina nõutava materiali koguse laos olemasolu ning selle ajaldise ärasaatmise võimalus. Isegi kulminatsioonilise koormuse perioodidel me suudame 24 tunni jooksul pärast tellimuse vormistamist laost vajalikku ehitustellingute kogust välja saada.
Meie kvalifitseeritud personaal on alati valmis vajalikuid teenuseid osutada, professionaalse konsultatsiooni korraldada ning kiiret kohaletoimetamist kindlustada.

Peale värikkülje- ja mooduliehitustellinguid laos on olemas montaazitöödeks vajalik taglastus: siduvad elemedid, torud, farmid, toendid, konsoolid, kompenseeritavad põhjused, kaitsvad võrgud ja kirmed ning teised päraldised ja seadmised.

Mõned kõige tähtsamad objektid

Nagu oli enne öeldud, iga objekt on praktiliselt uus projekt, mis nõuab individuaalset juurdeminekut selle realiseerimiseks: ülesande kõikide üksikasjade arutamine, montaazi skeemi projekteerimine ja arvestus, montaazi-demontaazi tööde teostamise graafiku ühildamine, konstruktsiooni teenindamise tingimused selle kastamise aja jooksul ning teised võimalikud nüanssid, mis võivad tellimuse maksumust ja tähtaega mõjutada.