+372 5699 3132
+372 5190 6060
gerust.est@gmail.com / gerust@hot.ee
Meie kohta
Ehitustellingute montaaz
Moodulehitustellingud
Ehitustellingute aksessuaarid
Värikkülje- ja raamiehitstellingud
Ehitustellingute plettac SL и assco quadro põhieelised:

Ehitustellingute plettac SL и assco quadro põhieelised:
  • ekspluateerimise kindlustatus ja turvalisus
  • terased kuumalt tsinkiga töödeldud kantavad elemendid
  • montaazi kiirus: 70-100 r.m. iga vahetus iga monteerija kohta
  • optimaalne soveldamine arhitektuursete vormide järgi
  • pikk ekspluateerimisaeg
Tänu kõrgele pandlikusele erinevade konstrktsioonide rajamisel, plettac SL70/SL100 ehitustellingud näitasid ennast heast küljest suures ja eraehituses, remonditööde teostamises ja erinevates tööstusharudes.

Plettac SL ja assco quadro ehitustellinguid kasutatakse ajaloolise mälestussammade, losside, usitalituse rajatiste ja monumentide restauratiooniks. Tänu plettac SL ja assco quadro ehitustellingute suurepärastele staailistele iseloomustustele Te võite rajada konstruktsioone kuni 200 meetrit kõrgusega rahvusvahelise standardiga DIN EN ISO 9001 usaldatavuse ja turvalisuse normide ja nõudmiste kinnipidamisega

Kiiruse, kerguse ja ekspluateerimise hõlpsuse, säästlikkuse, usaldavatuse ja universaalsuse ühendus teeb plettac SL70/SL100 kombineerituid ehitstellinguid üheks kõrgeeffektiivsematest süsteemidest.

Ehitstellingute plettac SL ja assco quadro põhielementide kirjeldus

Raamide optimaalne konstruktsioon
ümmargused kinnised profiilid, kasutatavad SL70/SL100 ehitstellingute konstrutsioonides, omavad kõige parimat statistikat vähese massaga. Võrreldes teiste töötajate avatud profiilidega, SL70/SL100 ehitustellingute raamid on vähem deformeerumisele allutatud ning neis ei kogune lahse jäätmed, muda ja muu prügi.
Raamid on neli suurust kõrgusega Ц 200, 150, 100 ja 50 sm Ц ning annavad võimalust mulla ebataasust ja hoone korruste vahet kõrguste järgi kompenseerida.

   

Pealepaneku sisseehitatud side sisseehitatud plettac ehitustellingu pealepaneku sideme elemendidel ei ole astuvaid osasid. See vähendab pealepaneku vigastisi ohtlikust, garanteerib mugavat transporteerimist ning vähendab okupeeritud säilitamispaika.
Pealepaneku fikseerimise elementide eelised ehitustellingute konstruktsioonide seadmise printsiibist sõltub montaazi kiirus ja pealepaneku fikseerimine nõutavas asendis. Meie ehitustellingute pealepanekuid võib kergesti paigaldada tähtjasse sõrmesse vertikaalses raamis. ühe liigutusega tagab jõusulgemine (ühendus) pealepaneku ja vertikaalse raami vahel, mille tulemuseks on pealepaneku libisemise või hälve ennetamine.

Rohkem kasulikku pidalat
vastavalt DIN 4420 ehitustellingute pealepaneku minimaalne laius on 60 sm (1-3 rühma tellingud) või 90 sm (4-6 rühma tellingud). Ehitstellingute pealepaneku kasuliku pindala suurenemine tagab töö turvalisuse tõusu ja tööprogrammide säästlikkust. SL70 ehitustellingutel on kasulik laius 65 sm, SL100 Ц 98 sm, mis on umbes 10% minimaalsetest nõudmistest rohkem. See tagab ehitustellingute konstruktsiooni turvalisuse reservit, kui ehitstellingute koormus ootamatult ületab lubatud.Funktsionaalne mitmekesisus
säästlikkumaks ehitustellingute rajamise ülesannete lahendamisteks on vajalik maksimaalne pealepanekute valik. plettac SL70/SL100 и assco quadro 70/100 ehitustellingud on varustatud erinevatest materialidest pealepanekutega, puust, alumiiniumist, terasest või kombineeritd materiaalidest. Kasutades seitse tüüpilist pealepaneku suurust 400, 300, 250, 200, 150, 110 või 70 sm pikk, Te võite iga kontuuri objektil ehitustellingute rajamist organiseerida ning ümbertegemised on kõrvaldatud. Pealepaneku vahetlikude elementide laius on 32 sm (2 elementi SL70 ja assco quadro ehitustellingute jaoks; 3 elementi SL100 ja assco quadro 100 ehitustellingute jaoks). Lisaks võivad SL70 ehitustellingud olla varustatud pealepanekuga 65 sm laiusega. Nurgade ületamise jaoks ehitustellingute konstruktsioonides on otstabekalt kasutada pealepanekut 70 ja 110 sm laiusega.

Edastatava koormuse vähenemine
Thorisontaalsed ja vertikaalsed koormused ehitustellingute konstruktsioonides kanduvad vahetult üle otsaseid (toetuslikuid) pealepaneku osasid vertikaalsetele raamidele Ц see on täiendav plettac ehitustellingute turvalisuse ülekaal.

Vertikaalses tasandises iseorienteerumine
Ideaalne konstruktiivne diagonaalide ühenduse pinkti paigastumine plettac SL70/100 ehitustellingute konstruktsioonides tagab atomaatilist ühtlustust diagonaalriie järgi: X Ц alaline kaugus ühenduse punktide vahel, A Ц alaline nurk.

Järgnevate astmete iseorienteerumine
Konstruktsiooni vertikaalsust paigaldatakse ainult üks kord Ц esimese (alumise) ehitustellingute astme paigaldamisel. Astemede jätkamisel konstrktsiooni vertikaalsust kindlustatakse automaatiliselt. Aja kokkuhoid suureneb iga järgmise ehitustellingute astme rajamisel.

Plettac ehitustellingute konstruktsiooni sideme skeem 8 meetrit sammga.

Diagonaalidega tugevdamine
Diagonaalid asetuvad üksteise järel, kuid mitte rohkem kui 5 visangutele või torni vormis iga 5 visangut.

Täpsused:
1) Suurus suhteliselt ehitustellingute siseserva
2) Lisadiagonaalid on vajalikus ainult visangu pikusel 3 meetrit ja iga 5 visangut
3) Neid sidemeid paigaldatakse ainult avatud fassaadi juhul. Sellel juhul paigaldatakse puust või terast pealepanekut.