+372 5699 3132
+372 5190 6060
gerust.est@gmail.com / gerust@hot.ee
Meie kohta
Ehitustellingute montaaz
Värikkülje- ja raamiehitstellingud
Ehitustellingute aksessuaarid
Moodulehitustellingud
ehitustellingud plettac contur ja assco futuro

Ainult kolme ehitustellingute plettac contur ja assco futuro peaelementide abil kindlustatakse nende effektiivne ja säästlik rajamine kõige keerulisema konviguratsiooniga objektidel.
Kiirelt monteeriv ja kindle süsteem “talb – siduv plaat” võimalusega liituda kuni 8 elementit 360 kraadi diapasooniga, annab võimalust kõrge säästlikkusega monteerida ehitustellinguid, mis täpselt kordavad ehitise konviguratsiooni. Visangute pikust ja laiust ning astmete kõrgus võivad individuaalselt kujuneda sõltuvalt konkreetsetest tingimustest.

Plettac moodulehitustellingute eelised:
 • kasutuse usaldusväärsus ja ohutus
 • terased kuumalt tsinkitud elemendid
 • tunduv aja säästumine rasketel objektidel montaazi ajal
 • võib rajada kõige raskemate vormide ehitistel
 • erinevates piirkonnades kasutamise võimalus
 • pikk kasutamisaeg
Plettac moodulehitustellingute kasutamine:
 • elamis- ning administratiivsete hoonete ehitamine
 • hoolitsemine ajalooliste ja kultuuriliste ausammade järgi
 • tööstuslik ehitus
 • tööstuslikud tehnoloogilised ülesseadmised: katlad, reservuaarid, torustikud.
 • mäe-, metallurgiline, gaasiline ja naftiline tööstus
 • lennukite ja laevade ehitus
 • remonditööd ja söövekaitse (näiteks, sillade)

Tänu suurepärastele plettac contur ehitustellingute elementide staatilistele karakteristikudele, Te võite rajada konstruktsioone rohkem kui 100 meetrit kõrgusega rahvusvahelise standardi DIN EN ISO 9001 usaldusväärsuse ja ohutuse nõudmiste kinnipidamise juhul.

Moodulehitustellingute põhilelementide kirjeldus

Kaheksa mulki – ja mitte mingeid probleeme:
 • kuni kaheksa ühendusi ühele ühendussülmele;
 • diagonaalide ühendumine täisnurgaga kõrge ühendustäpsusega;
 • horisontaalide vahel ühendusnurgade vaba valik suurte ja väikeste ühendusmulkide abil;
 • võrdeline koormuse ülekandmine positiivsete sidemetega telgide abil;
 • siduva diski lame vorm ei soodusta lahuse, pori ja jää kogumist, mis annab võimalust vahendeid säästa puhastamise teostamises liiva menetlemise abil;
 • siduva diski kange koormus ja ühenduse karedus;
 • ehitustellingute konstruktsiooni adapteerimine igale objektivormile erinevade ühendusvariandide kasutamisel, visangu laiuse valikul ning vabalt valitaval tööala kõrgusel 50 sm sammudega


Neli väikest ühendusdiski mulki kindlustavad horisontaalide ühendust täisnurgaga, mis on oluline täpsete tööde täitmisel.
Nelu suurt mulki kindlistavad 30-60 kraadi horisontaalide ühendusnurka. See omandus annab võimalust praktiliselt korduda objekti vormi ehitustellingte rajamiseks.

Painduvale momendile ja lõikamisele vastupanu suurenemine

FEM-analüüsi kasutamisel, ühendavate peakeste kõrgus ning seinade vorm ja paksus oli optimiseeritud usaldatavuse varu suurenemiseks. Tlemuseks oli tunduv võimaliku siduvatele elemendidele koormuse suurenemine esitatud ehitustellingute ekspluateerimise kohta nõudmiste kinnipidamisel.Rohkem matemaatikat – vähem kaalu

Analüüsi kasutamine lõppelemendi (FEM) metoodiga kolemõõtmelisel mudelil andis võimalust määratud koormuste tajumise jaoks optimiseeritud vormi ja laiust mudeldada. Tulemuseks, oli välja toodeldud lainjas (siinuseline) ühendusdiski vorm ning selle kaal on nüüd 10 protsenti vähem. Niisugune diski konstruktsioon kindlustab loogilist ja mõistetavat montaazi, kasutamise ohutust, ühenduse karedust ning pindala säästlikkust säilitamisel.Plettac ehitustellingute funktsionaalne ja ekpluatatsionaalne painduvus

Säästlikkumaks ehitustellingute rajamise ülesannete lahendamiseks on vaja maksimmalselt suurt pealepanekute valikut. Plettac contur ehitustellingute fassaditöödes kasutades, kasutakse standaarset pealepaneku tüüpi. Kõva puupealepanek, terast vajumise metoodil kuumalt tsinkeeritud pealepanek või raamine alumiiniumist pealepanek – kõike neid võib kasutada ehituses ja tööstuses koos võimalusega kastada tulevikus ainult alumiiniumist pealepanekuid, mis ühendavad hõlpsust ja vastupidavust.Lihtsam plettac moodulehitustellingute hoidmine

Monteerimistehnoloogia eelise ja kõrge turvalisuse taseme kõrval, uus mulgidega diskide plettac contur ehitustellingute vorm on mugav ka hoidmisel. Riidiga pandud seisangud okupeerivat 5 protsenti vähem pindalat kui enne ning neil puudub suvalise veeretamise suuteliss, mis kindlustab turvalisemat seisangute hoidmist.Sertifitseeritud kvaliteet

Plettac contur ehitstellinguid iseloomustab tuntud kinnituse süsteemi kvaliteet. Plettac contur ehitustellingudes mulgidega disked on tehtud kõrge täpsusega templitud elemendidest, aga siduvad peakesed on valmistatud tapse valu metoodiga. Kvalittedi vastavuse kõrgedele DIN ISO 9001nõudmistele tootmisprotsessil läbiviiav kontroll, mida juhtib mida juhiv püsivalt toimiv siseinspektsioon sõltumatu pealtvaatajate juhimisel, garanteerib korrektset sertifitseeritut ühendust ning effektiivse koormuse säritust. Plettac süsteemide kasutajatele garantteritakse kõrgeim kvaliteedi tase.