+372 5699 3132
+372 5190 6060
gerust.est@gmail.com / gerust@hot.ee
Meie kohta
Ehitustellingute montaaz
Värikkülje- ja raamiehitstellingud
Moodulehitustellingud
Ehitustellingute aksessuaarid
Ehitustellingute aksessuaarid

Et Teie saaksite tehniliselt ]igesti ja säästlikkult ehitustellingute ekpluatatsiooni ehitustöid juhtima, me pakume suur valik abistamiselemente (aksessuaare) mitmekesiste järelpärimisi tagamiseks.

Ehitustellingute terastorude kindlustatus ja säästlikkus sõltub kasutatavate ühenduselementide kvaliteedist. Me hankime ühenduselemente erinevate diameetridega torudeks. Lisaks me pakume suurt valikut kaslikuid aksessuaare, millega võite plettac ehitstellinguid kasutada säästlikumalt ja suurema turvalisusega.

Meie kvaliteetseid päraldisi võib kasutada kõigeks ehitustellingute reaks. Nende kõrge tugevusega, soobivad plettac aksessuaarid ankerise kinnitamise jaoks ehitustellingute monteerimisel, ehitustellingute segakonstruktsioonide jaoks ning keerulise vormi konstruktsioonide jaoks.

Kõrge kvaliteet ja suur ekspluateerimisaeg on plettac ehitustellingute päraldiste iseloomustavad omadused. Selle põhjuseks on kõrge kvaliteediga toore kasutamine, valmistamise täpsus ja nende ühenduse suurepärane kvaliteet, mis garanteerib suur vastupidavuse varu isegi plettac tarvikute suure ekspluateerimisaja jooksul.

Et saavtada kestevat teenistuse tähtaja ja optimaalset katsmist korrosiumi vastu, terased elemendid saavad osaliseks kuumasse tsinkimisse kastutamise metodina.

Toruühendus ehitustellingute kõikidele tüüpidele

standartne – täisnurgaga ühendus pööratav – vaba nurgaga ühendus
põkkekohasse ühendus fikseeriva tihvtiga ühendus
standartne – täisnurgaga ühendus pööratav – vaba nurgaga ühendus


Palgid ja farmid

Farmid ja palgid fassadil vahemaad ületamise jaoks. Farmid võivad ületada ehitustellingute konstruktsioonides vahet kuni 750 sm. Ristise palkide abil võib panna pealepaneku läbi visangu lähemiseks.

Suurema koormusega farmid kuni 700 sm piksega on tavalise taladest farmidega sarnane, kuid suurema kõrgusega.

Niisugused farmid, mis on diagonaalidest tõmbuga tugevdatud, moodustavad plettac moodulikatuste jaoks põhi, mis tagab mugavaid töötingimusi ehitise katusel, ilmatingimustest sõltumata.Toendid ja kronsteinid

Kronsteinid annavad võimalust ehitustellingute laiust suurendada. SL70 ehitustellingute jaoks on tööpindala kahekordse suurenemise võimalus. Plettac kronsteinid võivad taglastuda piirdestuste seisangtega, millega on pealepanek fikseeritud.

Toendid nisside jaoks on kasutusel kui nissi suurus ei ühti ehitustellingute moodulisammudega (pealepaneku pikus). Toendid nisside jaoks võivad olla asetud plettac ehitustellingute setsioonide igal kohal, sõltumata vertikaalse raami asukohast.Pealepanekud

Plettac ehitustellingud on taglastatud erinevatest materialidest pealepanekutega: puu, alumiinium teras ning materiaalide kombineerimine.
Plettac ehitustellingute pealepaneku sidemed. Meie pealepanekud võib kergesti paigutada vertikaalse raami tähtjasele sõrmele. Niisugune ühendus vältib pealepaneku libisemist või hälvet. V[rreldes teiste tootjate varikatusega pealepanekutega, plettac pealepandavad ehitustellingud tagavad k]rgemat turvalisust.
Plettac ehitustellingute kasulik pindala. Plettac SL70 ehitustellingute pealepaneku kasulik laius on 650 mm, aga plettac SL100 – 980 mm, mis on umbes 10% minimaalsetest nõudmistest rohkem. Niimodi tagab turvalisuse reserv, sel juhul kui koormusehitustellingute peale ületab ootamatult lubatus normi.

Alumiiniumist pealepanek tagasipööratava luukiga ja trepiga tagab mugavat inimeste ja materialide ümberpaigtamist astmede vahel ehitustellingute konstruktsiooni sees.Reguleeritavad tuginemise pliidid

Plettac ehitustellingute konstruktsiooni horisontaalsuse rajamine tagab ussimoelise kruviga tuginemise pliidide abil (trapetsionaalne vooling). Katmine on tehtud kuuma tsinkeerimisega. Spetsiaalsete mulkide pliidis olemasolu annab võimalust kehtestada iseorinteeruvaid rattaid.Iseorienteeruvad rattad ja käigutalad

Läbimõõt 200 mm, koormus 450-750 kg, pind plastikumist või tundlikukus põrandakateteks elastsest materjalist. Nad on taglastatud kruuvidega mulla ebataasasuse kompenseerimiseks.
Läbimõõt 200 mm, koormus 1000 kg.
Kõik rattad plettac ehitustellingute jaoks on taglastatud piduriga ja kaalu tsentrimisega jalakangu kujul.

Tihti ja kiire töökoha vahetuse vajaduse juhul soovime kasutada plettac SL70 SL100 fassaadiehitustellinguid liikuvas täitmises. Seeleks on vajalikud ainult niisugused elemendid nagu rattad ja käigutalad.
Niimodi väikest plettac S70 S100 ehitustellingute konstruktsioonit on vajaduse korral väga lihtne liikuvaks ümber teha.Kaitsvad võrgud ja kimed ehitustellingute jaoks.

Ehituse juures asuva ruumi ja möödakäjate kaitsmine, külma ilma eest kaitsmine võrgude ja tendide abil täidab tähtsa ekoloogilist osa. Meie tugevad ja katkestuste vastu vastupidavad ehitustellingute võrgudel ja tendidel on kõrge materiaali kvalittediga, kiirelt kinnitatavad ning omavad kõrgeid staatilisi tunnusjoone.